Futu Vest kit

From 475.00 kr

webshop ochre yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Honey dream
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Dancing snowflake white
nettbutikk garn garnpakker - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Coconut white
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Biscotti
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Cream
tykk ull Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Dusty Candyfloss Pink
melange wool yarn pink - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Strawberry Milkshake
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Baby unicorn
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Pink kiss
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Power Puff Pink
shop yarn online - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
I´m Blushing
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Hubba Bubba Pink
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Flamingo
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Flamingo fever
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Very berry red
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Runway red
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Rhubarb
Hip Wool Merlot red yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Merlot please
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Lavender
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Perfect purple
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Grape smoothie
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
La vida Lilac
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Spin around violet
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Orchid oasis - Out of stock
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Wild plum
sprinkle yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Tutti Frutti - Out of stock
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Lime yellow
yarn webshop - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Summer vibes yellow
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Yummy honey yellow
hip wool - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Just Peachy
hip wool - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Papaya Passion - Out of stock
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Moody mandarin - Out of stock
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
On fire orange
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Kiwi
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Sweet caramel brown
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Candyland green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Meadow green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Jelly bean green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Green Apple - Out of stock
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Iceberg
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Modest mint
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Marry me mint
ull strikk lyseblå - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Pale blue
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Peacock
hip wool webshop yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Holiday feeling
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Bestfriend blue
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Hawaii blue
hip wool yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Falling for you blue
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Hey Sailor
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Blue Waves
online webshop yarn pattern - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Petrol blue
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Midnight mood blue
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Dusty green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
New Magic forest green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Avocado Sandwich
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Olive branch
olivengrønn garn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Dark olive green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Milk and Cookies
light brown beige yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Cookie dough light brown
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Cookies and cream
kanel brun hip wool - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Cinnamon brown blend
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Teddy Bear brown
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Chocolate crush brown
shop yarn online - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Gingerbread brown
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Mocca ice cream
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Foxy grey
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Foggy - light grey blend
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Cloudy - dark grey blend
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Groovy dark grey
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Licorice love
hip wool - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Just Peachy
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Dancing snowflake white
nettbutikk garn garnpakker - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Coconut white
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Biscotti
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Cream
tykk ull Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Dusty Candyfloss Pink
melange wool yarn pink - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Strawberry Milkshake
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Baby unicorn
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Pink kiss
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Power Puff Pink
shop yarn online - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
I´m Blushing
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Hubba Bubba Pink
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Flamingo
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Flamingo fever
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Very berry red
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Runway red
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Rhubarb
Hip Wool Merlot red yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Merlot please
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Lavender
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Perfect purple
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Grape smoothie
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
La vida Lilac
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Spin around violet
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Orchid oasis - Out of stock
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Wild plum
sprinkle yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Tutti Frutti - Out of stock
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Lime yellow
yarn webshop - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Summer vibes yellow
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Yummy honey yellow
webshop ochre yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Honey dream
hip wool - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Papaya Passion - Out of stock
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Moody mandarin - Out of stock
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
On fire orange
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Kiwi
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Sweet caramel brown
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Candyland green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Meadow green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Jelly bean green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Green Apple - Out of stock
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Iceberg
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Modest mint
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Marry me mint
ull strikk lyseblå - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Pale blue
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Peacock
hip wool webshop yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Holiday feeling
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Bestfriend blue
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Hawaii blue
hip wool yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Falling for you blue
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Hey Sailor
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Blue Waves
online webshop yarn pattern - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Petrol blue
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Midnight mood blue
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Dusty green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
New Magic forest green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Avocado Sandwich
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Olive branch
olivengrønn garn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Dark olive green
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Milk and Cookies
light brown beige yarn - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Cookie dough light brown
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Cookies and cream
kanel brun hip wool - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Cinnamon brown blend
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Teddy Bear brown
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Chocolate crush brown
shop yarn online - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Gingerbread brown
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Mocca ice cream
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Foxy grey
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Foggy - light grey blend
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Cloudy - dark grey blend
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Groovy dark grey
 - Futu knitted vest | Womens slipover | Knitting kit - by HipKnitShop - 13/11/2020
Licorice love
Norwegian
Norwegian
English
Danish
French
Swedish

Description

FUTU VEST KNITTING KIT

Cool vest / slipover in two colors. High neck. Knitted bottom up. Model wearing size S in “Honey Dream” in front and “Just peachy” (back).

Made by Spektakelstrik for HipKnitShop.

 

CHOOSE COLORS AND PATTERN LANGUAGE IN MENU.

 

Kit includes:

  • Hip Wool
  • Knitting pattern (Norwegian, danish, english, swedish or french)

 

SIZE

XS-S (S-M) M-L (L-XL) XL-XXL

 

MEASUREMENTS

XS-S (S-M) M-L (L-XL) XL-XXL

Width: 87 (95) 102 (110) 117 cm

Length: 46 (50) 53 (56) 59 cm

 

HIP WOOL (INCLUDED IN KIT).

Color 1: 3 (3) 3 (3) 4 balls

color 2: 3 (3) 3 (3) 4 balls

 

GAUGE: 16 stitches and 20 rows = 10 cm on needlesize 5 mm

 

Knitting pattern for sent in mail together with the wool.

Level: Easy/Intermediate

Needlesize 4 mm and 5 mm (60 cm).

Needles not included in kit!

Additional information

Color 1 / front

honey-dream-2, dancing-snowflake-white, coconut-white, biscotti, cream, dusty-candyfloss-pink, strawberry-milkshake, baby-unicorn-hipwool, pink-kiss, power-puff-pink, im-blushing, hubba-bubba-pink, flamingo-pink-hipwool, Flamingo-fever, very-berry-red, runway-red, rhubarb-red, merlot-please, lavender, perfect-purple-2, grape-smoothie, la-vida-lilac, spin-around-violet, orchid-oasis, wild-plum, tutti-frutti-yarn, lime-yellow, summervibes-yellow, yummy-honey-yellow, honey-dream-2, just-peachy-2, papaya-passion, moody-mandarin, on-fire-orange-hip-wool, kiwi-hip-wool, sweet-caramel-brown, candyland-green, meadow-green, jelly-bean-green-hip-wool, apple-green, iceberg, modest-mint, marry-me-mint, pale-blue, peacock-hip-wool, holiday-feeling, bestfriend-blue, hawaii-blue-yarn, falling-for-you-blue, hey-sailor-blue, blue-waves-yarn, petrol-blue-2, midnight-mood-blue, dusty-green, new-magic-forest, avocado-sandwich, olive-branch, dark-olive-green, milk-and-cookies-hip-wool, cookie-dough-light-brown, cookies-and-cream, cinnamon-brown-blend, teddybear-brown-hipwool, chocolate-crush-brown-blend, gingerbread-brown, mocca-ice-cream, foxy-grey-hip-wool, foggy-light-grey-blend, cloudy-dark-grey-blend, groovy-dark-grey, licorice-love

Size

XS-S, S-M, M-L, L-XL, XL-XXL

Color 2 / back

just-peachy-2, dancing-snowflake-white, coconut-white, biscotti, cream, dusty-candyfloss-pink, strawberry-milkshake, baby-unicorn-hipwool, pink-kiss, power-puff-pink, im-blushing, hubba-bubba-pink, flamingo-pink-hipwool, Flamingo-fever, very-berry-red, runway-red, rhubarb-red, merlot-please, lavender, perfect-purple-2, grape-smoothie, la-vida-lilac, spin-around-violet, orchid-oasis, wild-plum, tutti-frutti-yarn, lime-yellow, summervibes-yellow, yummy-honey-yellow, honey-dream-2, just-peachy-2, papaya-passion, moody-mandarin, on-fire-orange-hip-wool, kiwi-hip-wool, sweet-caramel-brown, candyland-green, meadow-green, jelly-bean-green-hip-wool, apple-green, iceberg, modest-mint, marry-me-mint, pale-blue, peacock-hip-wool, holiday-feeling, bestfriend-blue, hawaii-blue-yarn, falling-for-you-blue, hey-sailor-blue, blue-waves-yarn, petrol-blue-2, midnight-mood-blue, dusty-green, new-magic-forest, avocado-sandwich, olive-branch, dark-olive-green, milk-and-cookies-hip-wool, cookie-dough-light-brown, cookies-and-cream, cinnamon-brown-blend, teddybear-brown-hipwool, chocolate-crush-brown-blend, gingerbread-brown, mocca-ice-cream, foxy-grey-hip-wool, foggy-light-grey-blend, cloudy-dark-grey-blend, groovy-dark-grey, licorice-love

Pattern language

Norwegian, danish, english, french, swedish

Garment

Vest / Slipover

Language

Norwegian, English, Danish, French, Swedish

Level

Beginner, Intermediate

Suitable for

Women

Yarn type

Hip Wool