Baby popcorn jacket kit

From 555.00 kr

Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Foggy - light grey blend
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dancing snowflake white
nettbutikk garn garnpakker - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Coconut white
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Biscotti
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cream
tykk ull Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dusty Candyfloss Pink
melange wool yarn pink - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Strawberry Milkshake
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Baby unicorn
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Pink kiss
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Power Puff Pink
shop yarn online - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
I´m Blushing
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hubba Bubba Pink - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Flamingo
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Flamingo fever
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Very berry red
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Runway red
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Rhubarb
Hip Wool Merlot red yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Merlot please
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Lavender
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Perfect purple
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Grape smoothie
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
La vida Lilac
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Spin around violet
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Orchid oasis - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Wild plum
sprinkle yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Tutti Frutti - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Lime yellow
yarn webshop - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Summer vibes yellow
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Yummy honey yellow
webshop ochre yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Honey dream
hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Just Peachy
hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Papaya Passion - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Moody mandarin - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
On fire orange
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Kiwi
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Sweet caramel brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Candyland green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Meadow green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Jelly bean green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Green Apple - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Iceberg
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Modest mint
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Marry me mint
ull strikk lyseblå - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Pale blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Peacock
hip wool webshop yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Holiday feeling
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Bestfriend blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hawaii blue
hip wool yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Falling for you blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hey Sailor
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Blue Waves
online webshop yarn pattern - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Petrol blue
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Midnight mood blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dusty green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
New Magic forest green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Avocado Sandwich
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Olive branch
olivengrønn garn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dark olive green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Milk and Cookies
light brown beige yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cookie dough light brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cookies and cream
kanel brun hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cinnamon brown blend
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Teddy Bear brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Chocolate crush brown
shop yarn online - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Gingerbread brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Mocca ice cream - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Foxy grey
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cloudy - dark grey blend
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Groovy dark grey
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Licorice love
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Modest mint
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dancing snowflake white
nettbutikk garn garnpakker - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Coconut white
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Biscotti
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cream
tykk ull Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dusty Candyfloss Pink
melange wool yarn pink - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Strawberry Milkshake
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Baby unicorn
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Pink kiss
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Power Puff Pink
shop yarn online - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
I´m Blushing
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hubba Bubba Pink - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Flamingo
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Flamingo fever
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Very berry red
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Runway red
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Rhubarb
Hip Wool Merlot red yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Merlot please
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Lavender
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Perfect purple
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Grape smoothie
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
La vida Lilac
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Spin around violet
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Orchid oasis - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Wild plum
sprinkle yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Tutti Frutti - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Lime yellow
yarn webshop - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Summer vibes yellow
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Yummy honey yellow
webshop ochre yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Honey dream
hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Just Peachy
hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Papaya Passion - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Moody mandarin - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
On fire orange
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Kiwi
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Sweet caramel brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Candyland green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Meadow green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Jelly bean green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Green Apple - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Iceberg
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Marry me mint
ull strikk lyseblå - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Pale blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Peacock
hip wool webshop yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Holiday feeling
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Bestfriend blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hawaii blue
hip wool yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Falling for you blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hey Sailor
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Blue Waves
online webshop yarn pattern - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Petrol blue
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Midnight mood blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dusty green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
New Magic forest green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Avocado Sandwich
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Olive branch
olivengrønn garn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dark olive green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Milk and Cookies
light brown beige yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cookie dough light brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cookies and cream
kanel brun hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cinnamon brown blend
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Teddy Bear brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Chocolate crush brown
shop yarn online - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Gingerbread brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Mocca ice cream - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Foxy grey
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Foggy - light grey blend
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cloudy - dark grey blend
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Groovy dark grey
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Licorice love
webshop ochre yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Honey dream
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dancing snowflake white
nettbutikk garn garnpakker - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Coconut white
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Biscotti
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cream
tykk ull Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dusty Candyfloss Pink
melange wool yarn pink - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Strawberry Milkshake
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Baby unicorn
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Pink kiss
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Power Puff Pink
shop yarn online - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
I´m Blushing
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hubba Bubba Pink - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Flamingo
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Flamingo fever
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Very berry red
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Runway red
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Rhubarb
Hip Wool Merlot red yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Merlot please
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Lavender
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Perfect purple
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Grape smoothie
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
La vida Lilac
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Spin around violet
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Orchid oasis - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Wild plum
sprinkle yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Tutti Frutti - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Lime yellow
yarn webshop - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Summer vibes yellow
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Yummy honey yellow
hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Just Peachy
hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Papaya Passion - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Moody mandarin - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
On fire orange
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Kiwi
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Sweet caramel brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Candyland green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Meadow green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Jelly bean green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Green Apple - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Iceberg
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Modest mint
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Marry me mint
ull strikk lyseblå - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Pale blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Peacock
hip wool webshop yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Holiday feeling
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Bestfriend blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hawaii blue
hip wool yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Falling for you blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hey Sailor
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Blue Waves
online webshop yarn pattern - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Petrol blue
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Midnight mood blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dusty green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
New Magic forest green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Avocado Sandwich
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Olive branch
olivengrønn garn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dark olive green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Milk and Cookies
light brown beige yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cookie dough light brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cookies and cream
kanel brun hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cinnamon brown blend
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Teddy Bear brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Chocolate crush brown
shop yarn online - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Gingerbread brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Mocca ice cream - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Foxy grey
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Foggy - light grey blend
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cloudy - dark grey blend
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Groovy dark grey
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Licorice love
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Sweet caramel brown
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dancing snowflake white
nettbutikk garn garnpakker - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Coconut white
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Biscotti
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cream
tykk ull Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dusty Candyfloss Pink
melange wool yarn pink - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Strawberry Milkshake
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Baby unicorn
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Pink kiss
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Power Puff Pink
shop yarn online - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
I´m Blushing
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hubba Bubba Pink - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Flamingo
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Flamingo fever
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Very berry red
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Runway red
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Rhubarb
Hip Wool Merlot red yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Merlot please
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Lavender
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Perfect purple
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Grape smoothie
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
La vida Lilac
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Spin around violet
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Orchid oasis - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Wild plum
sprinkle yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Tutti Frutti - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Lime yellow
yarn webshop - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Summer vibes yellow
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Yummy honey yellow
webshop ochre yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Honey dream
hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Just Peachy
hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Papaya Passion - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Moody mandarin - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
On fire orange
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Kiwi
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Candyland green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Meadow green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Jelly bean green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Green Apple - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Iceberg
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Modest mint
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Marry me mint
ull strikk lyseblå - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Pale blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Peacock
hip wool webshop yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Holiday feeling
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Bestfriend blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hawaii blue
hip wool yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Falling for you blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hey Sailor
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Blue Waves
online webshop yarn pattern - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Petrol blue
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Midnight mood blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dusty green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
New Magic forest green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Avocado Sandwich
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Olive branch
olivengrønn garn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dark olive green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Milk and Cookies
light brown beige yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cookie dough light brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cookies and cream
kanel brun hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cinnamon brown blend
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Teddy Bear brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Chocolate crush brown
shop yarn online - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Gingerbread brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Mocca ice cream - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Foxy grey
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Foggy - light grey blend
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cloudy - dark grey blend
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Groovy dark grey
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Licorice love
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Meadow green
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dancing snowflake white
nettbutikk garn garnpakker - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Coconut white
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Biscotti
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cream
tykk ull Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dusty Candyfloss Pink
melange wool yarn pink - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Strawberry Milkshake
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Baby unicorn
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Pink kiss
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Power Puff Pink
shop yarn online - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
I´m Blushing
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hubba Bubba Pink - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Flamingo
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Flamingo fever
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Very berry red
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Runway red
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Rhubarb
Hip Wool Merlot red yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Merlot please
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Lavender
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Perfect purple
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Grape smoothie
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
La vida Lilac
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Spin around violet
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Orchid oasis - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Wild plum
sprinkle yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Tutti Frutti - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Lime yellow
yarn webshop - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Summer vibes yellow
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Yummy honey yellow
webshop ochre yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Honey dream
hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Just Peachy
hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Papaya Passion - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Moody mandarin - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
On fire orange
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Kiwi
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Sweet caramel brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Candyland green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Jelly bean green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Green Apple - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Iceberg
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Modest mint
tykk ull , Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Marry me mint
ull strikk lyseblå - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Pale blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Peacock
hip wool webshop yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Holiday feeling
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Bestfriend blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hawaii blue
hip wool yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Falling for you blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Hey Sailor
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Blue Waves
online webshop yarn pattern - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Petrol blue
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Midnight mood blue
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dusty green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
New Magic forest green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Avocado Sandwich
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Olive branch
olivengrønn garn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Dark olive green
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Milk and Cookies
light brown beige yarn - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cookie dough light brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cookies and cream
kanel brun hip wool - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cinnamon brown blend
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Teddy Bear brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Chocolate crush brown
shop yarn online - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Gingerbread brown
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Mocca ice cream - Out of stock
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Foxy grey
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Foggy - light grey blend
Knittingpattern , strikk garn nettbutikk - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Cloudy - dark grey blend
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Groovy dark grey
 - Popcorn jacket | Knitted jacket baby | Knitting kit - by HipKnitShop - 12/01/2021
Licorice love
Norwegian
Norwegian
English
German
Swedish

Description

BABY POPCORN JACKET KNITTING KIT

A very cute and fun jacket for babies and toddlers. Baby popcorn jacket is knitted top to bottom with fun popcorns / bubble knit.

Colors on model: Foggy light grey Hip Wool, popcorn colors: Modest mint, Sweet caramel brown, Honey dream, and Meadow green.

Knitting kit is for main color and popcorn in 4 colors. If you want to use scrapyarn or other color combinations, please buy pattern and wool separate. Knitting pattern available here :

 

CHOOSE COLOR, SIZE AND PATTERN LANGUAGE IN MENU.

 

Kit includes:

  • Hip Wool
  • Knitting pattern (Norwegian, english, swedish, german)

 

MEASUREMENTS

0-3 months (6-9 months) 1 year (1,5-2 years)

Length: 24 (26) 29 (32) cm

Width: 50 (56) 59 (62) cm

Arm: 12 (14) 17 (20) cm

 

HIP WOOL

0-3 months (6-9 months) 1 year (1,5-2 years)

Hip wool 3 (4) 4 (5) balls (Included in kit).

Popcorn colors, one Hip Wool ball (10 -20 grams) for each color, 4 different colors in kit.

 

Knitting pattern for free in kit.

Level: Intermediate

Needlesize 6 mm.

Needles not included in kit! Knitting pattern will be sent in mail together with the kit.

Additional information

Main color

foggy-light-grey-blend, dancing-snowflake-white, coconut-white, biscotti, cream, dusty-candyfloss-pink, strawberry-milkshake, baby-unicorn-hipwool, pink-kiss, power-puff-pink, im-blushing, hubba-bubba-pink, flamingo-pink-hipwool, Flamingo-fever, very-berry-red, runway-red, rhubarb-red, merlot-please, lavender, perfect-purple-2, grape-smoothie, la-vida-lilac, spin-around-violet, orchid-oasis, wild-plum, tutti-frutti-yarn, lime-yellow, summervibes-yellow, yummy-honey-yellow, honey-dream-2, just-peachy-2, papaya-passion, moody-mandarin, on-fire-orange-hip-wool, kiwi-hip-wool, sweet-caramel-brown, candyland-green, meadow-green, jelly-bean-green-hip-wool, apple-green, iceberg, modest-mint, marry-me-mint, pale-blue, peacock-hip-wool, holiday-feeling, bestfriend-blue, hawaii-blue-yarn, falling-for-you-blue, hey-sailor-blue, blue-waves-yarn, petrol-blue-2, midnight-mood-blue, dusty-green, new-magic-forest, avocado-sandwich, olive-branch, dark-olive-green, milk-and-cookies-hip-wool, cookie-dough-light-brown, cookies-and-cream, cinnamon-brown-blend, teddybear-brown-hipwool, chocolate-crush-brown-blend, gingerbread-brown, mocca-ice-cream, foxy-grey-hip-wool, foggy-light-grey-blend, cloudy-dark-grey-blend, groovy-dark-grey, licorice-love

Size

0-3 months, 6-9 months, 1 year, 1,5-2 years

Popcorn color 1

modest-mint, dancing-snowflake-white, coconut-white, biscotti, cream, dusty-candyfloss-pink, strawberry-milkshake, baby-unicorn-hipwool, pink-kiss, power-puff-pink, im-blushing, hubba-bubba-pink, flamingo-pink-hipwool, Flamingo-fever, very-berry-red, runway-red, rhubarb-red, merlot-please, lavender, perfect-purple-2, grape-smoothie, la-vida-lilac, spin-around-violet, orchid-oasis, wild-plum, tutti-frutti-yarn, lime-yellow, summervibes-yellow, yummy-honey-yellow, honey-dream-2, just-peachy-2, papaya-passion, moody-mandarin, on-fire-orange-hip-wool, kiwi-hip-wool, sweet-caramel-brown, candyland-green, meadow-green, jelly-bean-green-hip-wool, apple-green, iceberg, modest-mint, marry-me-mint, pale-blue, peacock-hip-wool, holiday-feeling, bestfriend-blue, hawaii-blue-yarn, falling-for-you-blue, hey-sailor-blue, blue-waves-yarn, petrol-blue-2, midnight-mood-blue, dusty-green, new-magic-forest, avocado-sandwich, olive-branch, dark-olive-green, milk-and-cookies-hip-wool, cookie-dough-light-brown, cookies-and-cream, cinnamon-brown-blend, teddybear-brown-hipwool, chocolate-crush-brown-blend, gingerbread-brown, mocca-ice-cream, foxy-grey-hip-wool, foggy-light-grey-blend, cloudy-dark-grey-blend, groovy-dark-grey, licorice-love

Popcorn color 2

honey-dream-2, dancing-snowflake-white, coconut-white, biscotti, cream, dusty-candyfloss-pink, strawberry-milkshake, baby-unicorn-hipwool, pink-kiss, power-puff-pink, im-blushing, hubba-bubba-pink, flamingo-pink-hipwool, Flamingo-fever, very-berry-red, runway-red, rhubarb-red, merlot-please, lavender, perfect-purple-2, grape-smoothie, la-vida-lilac, spin-around-violet, orchid-oasis, wild-plum, tutti-frutti-yarn, lime-yellow, summervibes-yellow, yummy-honey-yellow, honey-dream-2, just-peachy-2, papaya-passion, moody-mandarin, on-fire-orange-hip-wool, kiwi-hip-wool, sweet-caramel-brown, candyland-green, meadow-green, jelly-bean-green-hip-wool, apple-green, iceberg, modest-mint, marry-me-mint, pale-blue, peacock-hip-wool, holiday-feeling, bestfriend-blue, hawaii-blue-yarn, falling-for-you-blue, hey-sailor-blue, blue-waves-yarn, petrol-blue-2, midnight-mood-blue, dusty-green, new-magic-forest, avocado-sandwich, olive-branch, dark-olive-green, milk-and-cookies-hip-wool, cookie-dough-light-brown, cookies-and-cream, cinnamon-brown-blend, teddybear-brown-hipwool, chocolate-crush-brown-blend, gingerbread-brown, mocca-ice-cream, foxy-grey-hip-wool, foggy-light-grey-blend, cloudy-dark-grey-blend, groovy-dark-grey, licorice-love

Popcorn color 3

sweet-caramel-brown, dancing-snowflake-white, coconut-white, biscotti, cream, dusty-candyfloss-pink, strawberry-milkshake, baby-unicorn-hipwool, pink-kiss, power-puff-pink, im-blushing, hubba-bubba-pink, flamingo-pink-hipwool, Flamingo-fever, very-berry-red, runway-red, rhubarb-red, merlot-please, lavender, perfect-purple-2, grape-smoothie, la-vida-lilac, spin-around-violet, orchid-oasis, wild-plum, tutti-frutti-yarn, lime-yellow, summervibes-yellow, yummy-honey-yellow, honey-dream-2, just-peachy-2, papaya-passion, moody-mandarin, on-fire-orange-hip-wool, kiwi-hip-wool, sweet-caramel-brown, candyland-green, meadow-green, jelly-bean-green-hip-wool, apple-green, iceberg, modest-mint, marry-me-mint, pale-blue, peacock-hip-wool, holiday-feeling, bestfriend-blue, hawaii-blue-yarn, falling-for-you-blue, hey-sailor-blue, blue-waves-yarn, petrol-blue-2, midnight-mood-blue, dusty-green, new-magic-forest, avocado-sandwich, olive-branch, dark-olive-green, milk-and-cookies-hip-wool, cookie-dough-light-brown, cookies-and-cream, cinnamon-brown-blend, teddybear-brown-hipwool, chocolate-crush-brown-blend, gingerbread-brown, mocca-ice-cream, foxy-grey-hip-wool, foggy-light-grey-blend, cloudy-dark-grey-blend, groovy-dark-grey, licorice-love

Popcorn color 4

meadow-green, dancing-snowflake-white, coconut-white, biscotti, cream, dusty-candyfloss-pink, strawberry-milkshake, baby-unicorn-hipwool, pink-kiss, power-puff-pink, im-blushing, hubba-bubba-pink, flamingo-pink-hipwool, Flamingo-fever, very-berry-red, runway-red, rhubarb-red, merlot-please, lavender, perfect-purple-2, grape-smoothie, la-vida-lilac, spin-around-violet, orchid-oasis, wild-plum, tutti-frutti-yarn, lime-yellow, summervibes-yellow, yummy-honey-yellow, honey-dream-2, just-peachy-2, papaya-passion, moody-mandarin, on-fire-orange-hip-wool, kiwi-hip-wool, sweet-caramel-brown, candyland-green, meadow-green, jelly-bean-green-hip-wool, apple-green, iceberg, modest-mint, marry-me-mint, pale-blue, peacock-hip-wool, holiday-feeling, bestfriend-blue, hawaii-blue-yarn, falling-for-you-blue, hey-sailor-blue, blue-waves-yarn, petrol-blue-2, midnight-mood-blue, dusty-green, new-magic-forest, avocado-sandwich, olive-branch, dark-olive-green, milk-and-cookies-hip-wool, cookie-dough-light-brown, cookies-and-cream, cinnamon-brown-blend, teddybear-brown-hipwool, chocolate-crush-brown-blend, gingerbread-brown, mocca-ice-cream, foxy-grey-hip-wool, foggy-light-grey-blend, cloudy-dark-grey-blend, groovy-dark-grey, licorice-love

Pattern- language

Norwegian, german, english, swedish

Garment

Cardigan jackets

Language

Norwegian, English, German, Swedish

Level

Intermediate

Suitable for

Kids

Yarn type

Hip Wool